Praksisdager 2019

Velkommen til praksisdager på Buskerud videregående skole 11.-14. november!

10. klassinger får prøve ut to utdanningsprogram i løpet av to praksisdager. 

Datoer: 11.-14. november 2019

Klokkeslett: 08.00-13.30.

Ytterligere program for hvert utdanningsprogram finner du her .

 

På avdeling Buskerud, Buskerudveien 134, 3340 Åmot finner dere:

Bygg- og anleggsteknikk, Restaurant- og matfag og Naturbruk.


På avdeling Rosthaug, Jellumveien 1, 3340 Åmot finner dere:

Studiespesialisering, Idrettsfag, Elektrofag, Teknikk og industriell produksjon, Helse og oppvekst og Service og samferdsel.


Vi gleder oss til dere kommer!