Utdanningsvalg

Her finner du informasjon om åpen dag og praksisdager i venstremargen.

Vi synes det er veldig gøy når vi får besøk fra ungdomsskolene rundt oss. Det første som skal skje nå, er praksisdager for 10. trinn i november.

Se vår brosjyre (vi beklager at det gamle skolenavnet er brukt).


Publisert 13. september 2012, oppdatert 2. september 2019.

blog comments powered by Disqus