Vg2 Arbeidsmaskiner

Har du lyst til å jobbe med anleggsmaskiner, skogsmaskiner eller landbruksmaskiner? Liker du å reparere? Synes du det er spennende å lete etter feil og skifte deler?

Dette er utdanningen for deg som ønsker et variert og utfordrende yrke, og som ønsker å lære mer om ulike mekaniske, hydrauliske, elektriske og elektroniske systemer.

På vg2 arbeidsmaskiner lærer du om vedlikehold og reparasjon av arbeidsmaskiner som brukes innenfor landbruk og anleggsvirksomhet. Høyt utviklet teknologi og en stadig utvikling av teknologien stiller store krav til dem som skal utføre reparasjoner på og vedlikeholde utstyr og maskiner. Opplæringen skal bidra til at den enkelte utvikler praktiske ferdigheter, faglig innsikt og evne til selvstendige vurderinger.

Etter vg2 kan man begynne som lærling på en arbeidsplass, og etter to år som lærling, kan man ta fagbrev.

Opplæringen finner sted på Buskerud gård, Buskerudveien 134.


Publisert 20. august 2013, oppdatert 14. desember 2018.