Vg3 Studiespesialisering

Fellesfag på VG3 Studiespesialisering
4 Historie
6 Norsk
3 Religion og etikk
2 Kroppsøving
(5) (Fremmedspråk)
15 (20) Sum timer fellesfag

Over ser du fagene som alle skal ha – fellesfagene. De som ikke har 2. fremmedspråk fra ungdomsskolen må ha 5 timer fellesfag fremmedspråk på VG3 og skal da bare velge seg 2 programfag dette året. Det er viktig å tenke på dette allerede ved valg av programfag til VG2 fordi kravene til fordypning er de samme for alle elever.

VG2 og VG3 Programfag til valg
Alle skal normalt ha 30 timer i uka til sammen. Alle programfag til valg har 5 timer pr uke, og man velger normalt 3 fag pr år. De som må ha 2. fremmedspråk, velger som sagt bare 2 fag på VG3.
Alle fag går ikke hvert år, og alle må ha 2 fordypninger, så her er det viktig å tenke langsiktig. Valgene i VG2 vil styre hva som er mulig å velge på VG3.

Programområde for realfag:
Biologi, fysikk, informasjonsteknologi, kjemi, matematikk.

Programområde for Språk, samfunnsfag og økonomi:
Internasjonal engelsk, samfunnsfaglig engelsk, entreprenørskap og bedriftsutvikling, markedsføring og ledelse, politikk og menneskerettigheter, sosialkunnskap, samfunnsgeografi, sosiologi og sosialantropologi, rettslære.


Publisert 20. august 2013, oppdatert 12. juni 2018.