Vg1 Studiespesialisering

Skolen er veldig stolte av våre to klasser VG1 studiespesialisering. Det er alltid klasser med struktur og orden, og hvor det er greit både å slite med fag og å jobbe for toppkarakterer. Det er som regel 28-30 elever i klassen. Dette er den mest teoretiske veien man kan velge i videregående skole, men du får en utrolig god ballast for videre studier.

Fellesfag på VG1 Studiespesialiserende
4 Norsk
5 Engelsk
5 Naturfag
4 Fremmedspråk
2 Geografi
5 Matematikk
3 Samfunnsfag
2 Kroppsøving
30 Sum timer

På VG1 er alle fagene definert som fellesfag. Det betyr ikke noe annet enn at alle elevene skal ha alle fag - men så må man altså velge varianter av 2. fremmedspråk og matematikk.

Skolens studieleder har laget en liten Prezi-framvisning som gjennomgås hvert år med foreldrene til VG1 elever (og elever som vil). Den er ikke fullstedig med alle mulige valg osv, men er ment å kunne gi en oversikt over systemet: LINK


Publisert 20. august 2013, oppdatert 3. april 2017.