Sosiologi og sosialantropologi

Hvordan blir et barn en del av samfunnet? Hvordan fungerer et samfunn? Dette er spørsmål sosiologien prøver å svare på. Sosialantropologien som også er en del av faget ser på hvordan ulike kulturer former menneskene på ulike måter.

Hva er sosiologi og sosialantropologi? Faget ser på både enkeltindividet og ulike typer fellesskap og knytter disse sammen. Tilhørighet, kultur, arbeid, utvikling og makt er viktige deler av faget. Kunnskapen i faget dreier seg både om samfunnet og om hvordan enkeltindivider opplever og reagerer på ulike samfunnsfenomen, som f. eks. globalisering, ulike endringer i kulturen, kriminalitet, hva arbeid er osv. Å trekke inn ny biologisk forskning for å forstå f. eks hva som kjennetegner ungdomshjernen er også interessant.

Hvordan jobber vi i faget? Faget er muntlig, dette betyr at det å engasjere seg i samtaler og diskusjoner er viktig. Faget innbyr til flere ulike arbeidsmetoder i tillegg til dette som analyse av film ut fra sosiologiske begreper, feltarbeid i tillegg til mer tradisjonelle undervisningsmetoder. Er du interessert i samfunnsspørsmål, kan du gjennom dette faget utvikle din kritiske tenkeevne og bli sikrere i å argumentere ut fra en faglig basis.. Har du tenkt å ta andre samfunnsfag, så bør du velge dette faget på vg2.

Hva kan du bruke faget til senere? Å ha sosiologi og sosialantropologi som fag er nyttig for alle som er samfunnsinteresserte. Her får du en introduksjon og en forsmak til videre samfunnsvitenskapelige studier. Faget er også relevant for mange andre utdanningsløp. Det vil være et nyttig fag for alle yrkesgrupper som jobber med mennesker enten du vil jobbe som lærer, sykepleier eller bedriftsleder.


Publisert 3. mars 2014, oppdatert 11. mars 2015.