Sosialkunnskap

Er du interessert i å vite mer om hvordan vi mennesker utvikler atferden vår? Vil du reflektere rundt hvorfor noen havner i fengsel og andre drives på flukt? Hvordan kan vi få flere funksjonshemmede i jobb, og hvordan kan vi forebygge psykiske kriser?

Sosialkunnskap er et programfag på 5 timer per uke som du enten kan velge på vg2 eller vg3. Det anbefales å ha faget sosiologi og sosialantropologi før man starter på sosialkunnskap.

Sosialkunnskap er faget for deg som er opptatt av mennesket i samfunnet. Hva har oppveksten å si for hvordan vi seinere blir, hvorfor går så mange samliv i oppløsning, hvorfor blir noen kriminelle og rusmisbrukere, hvorfor blir grupper som innvandrere og funksjonshemmede ekskludert fra yrkeslivet?

Sosialkunnskap er også faget for deg som er opptatt av hvordan samfunnet skal ivareta menneskenes behov og ønsker. Hvordan skal vi kunne opprettholde velferdsgodene vi har når befolkningen eldres og folk får færre barn enn tidligere? Hvilke tiltak kan vi iverksette for at de svakeste i samfunnet skal kunne ha et verdig liv i tråd med menneskerettighetene?

Sosialkunnskap er faget der du blant annet får leke forsker ute i felten, diskutere, følge med på aktuelle mediesaker, lære ulike teorier, skrive drøftende tekster, holde framføringer og drive med research.

Sosialkunnskap har du nytte av i arbeidet med mennesker og samfunnsspørsmål. Blant annet i yrker som psykolog, sosionom, lærer, barnehagelærer, sykepleier, politi, jurist og journalist vil du ha bruk for sosialkunnskap.

Du kan komme opp til skriftlig eller muntlig eksamen.


Publisert 3. mars 2014, oppdatert 11. mars 2015.