Politikk og menneskerettigheter

Dette kurset gir deg en grundig innføring i hvordan både det norske og det internasjonale samfunnet er bygd opp. Politikk og menneskerettigheter ser på institusjonene i samfunnet og gir deg en forståelse av hvordan disse fungerer. Faget hjelper deg til å kunne analysere og vurdere ulike politiske systemer og ulike politiske synspunkt.

Politikk og menneskerettigheter er et fag for deg som liker en god diskusjon og som setter pris på å bli utfordret på egne meninger. Faget gjør deg til en bedre analytiker. Vi bruker mye tid på å følge dagsaktuelle hendelser både her til lands og i resten av verden. Vi ser nærmere på forhold som f.eks EU, NATO, FN, Stortinget/Regjeringen, demokratier/diktaturer, krig, menneskerettigheter og konfliktløsninger.

Faget er et 5-timers kurs og du kan bli trukket ut til skriftlig eller muntlig eksamen. Det kan velges på Vg2 eller Vg3.


Publisert 3. mars 2014, oppdatert 11. mars 2015.