Matematikk

Hva er matematikk?

Matematikk er et fag der du lærer grunnleggende regler og metoder for å løse mange problemer innen teknologi, økonomi, fysikk, kjemi og biologi.

Du trenes i logisk tenkning og bruk av symboler.

Hvilke matematikkurs har vi?

I første klasse, vg1, velger du mellom 1P (praktisk matematikk) og 1T (teoretisk matematikk).

Skolen tilbyr videre 2P for dem som har 1P, 3 timer per uke.

Har du 1T matematikk, følges det av R1 og R2.

Hvorfor matematikk?

Matematikk er grunnleggende for de fleste fag.

Gode matematikkunnskaper kreves for opptak til enkelte studier som medisin, meteorologi, arkitektstudier og teknologiske studier.

Hva gjør vi i timene?

Matematikk er mye teori og oppgaveløsing. Du må trene toppetasjen. Vi bruker papir og blyant samt løser oppgaver digitalt.


Publisert 4. mars 2015, oppdatert 11. mars 2015.