Markedsføring og ledelse

  • Markedsføring er tverrfaglig med elementer fra økonomi, psykologi, sosiologi og kultur- og kommunikasjonsfag. Det er et fag du kan kjenne deg igjen i!
  • Du lærer om hvordan ulike markeder fungerer nasjonalt og internasjonalt.
  • Du lærer om psykologiske, sosiale og kulturelle faktorer påvirker forbrukeratferd - altså om hvordan vi er og hvordan det påvirker våre handlevaner.
  • Du lærer om hvordan marked, organisasjon og ledelse spiller sammen.
  • Du får lære fagbegreper som er avgjørende for at du skal kunne anvende faget og løse markedsføringsfaglige problemstillinger, og du vil lære at markedsføringsfaget er mye mer enn salg og reklame.
  • Du får kunnskap om og praktisk innføring i sentrale markedsteorier, markedsstrategier og praktiske problemstillinger der elevene ofte jobber sammen i grupper med virkelighetsnære eksempler.
  • Du får utviklet evnen til kritisk tenkning og oppmuntres til å være kreativ, reflektert, løsnings- og samarbeidsorientert.
  • Du får lære gjennom nær tilknytning til næringslivet, i skoleåret 14/15 har vi besøkt Starbucks Norge og Aass bryggerier i Drammen.
  • Dette er et fag som er fint å kombinere med blant annet EB 1 (Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1)

Er du den rette til å velge markedsføring og ledelse?

Hvis du svarer ja på ett eller flere av punktene under, vil faget være aktuelt for deg:

 • Jeg har lyst til å jobbe med markedsføring/ledelse i næringslivet, det offentlige, innenfor idrett/organisasjon eller på andre områder.

• Jeg vil velge et fag som passer bra i kombinasjon med både samfunnsfag og økonomiske fag, språkfag, realfag og idrettsfag.

• Jeg skal studere økonomi.

• Jeg vil velge et fag som alltid vil være dagsaktuelt og som spiller en stadig viktigere rolle i samfunnet.

• Jeg vil velge et fag som gjør meg attraktiv som arbeidssøker.

Velkommen til et morsomt og spennende fag!


Publisert 15. mars 2015, oppdatert 15. mars 2015.