Kjemi

Alt i naturen består av stoffer – også alt som lever. Kjemi utforsker og beskriver hvordan stoffer er bygd opp, og forklarer stoffers egenskaper og reaksjoner. Kjemi er et praktisk fag med mye laboratoriearbeid med mange morsomme øvelser.

Kjemi kreves for eksempel for utdanning til lege, tannlege, farmasøyt og dyrlege.

Kjemi er blamt annet viktig for følgende fagområder:

 • Bioteknologi
 • Medisinske fag
 • Farmasi
 • Miljøfag
 • Lage nye materialer
 • Utvikle nye energikilder
 • Nanoteknologi
 • Landbruksfag
 • Akvakultur
 • Ernæringsfag
 • Veterinær

Kjemi 1 (vg2) er en forutsetning for å ta Kjemi 2 (vg3). Kjemi 1 og 2 undervises over 5 timer i uken.

Hovedområdene i Kjemi 1 er:

 • Språk og modeller i kjemi
 • Metoder og forsøk
 • Vannkjemi
 • Syrer og baser
 • Organisk kjemi 1

Kjemi 2:

 • Redoksreaksjoner
 • Materialer
 • Organisk kjemi 2
 • Forskning
 • Analyse

Publisert 4. mars 2015, oppdatert 11. mars 2015.