Engelsk

Dette verdensspråket er ledende på internett, i underholdningsbransjen, innen utdanning, i handel og økonomi. Flere og flere bruker engelsk som arbeidsspråk i yrkeslivet.

Engelsk i videregående utdanning er et obligatorisk fag på vg1 studiespesialiserende programområde (5 timer/uke). På vg2 og vg3 kan du velge engelsk som programfag. Du kan fortsette med kurset Internasjonal Engelsk (5 timer/uke) på vg2 eller vg3. Hvis du vil ta engelsk på høyeste nivå, fortsetter du med Samfunnsfaglig Engelsk (5 timer/uke) på vg3.

Internasjonal engelsk

I dette kurset vil du lære mer om hvilken rolle engelsk har i det internasjonale samfunnet. Du vil lære om ulike varianter av engelsk, ulike kulturer, det multikulturelle samfunnet, engelsk i media og i ulike organisasjoner, utfordringer i verden og engelsk i utdanning og jobb. I tillegg er arbeid med en fordypningsoppgave, ulike typer litterære tekster og film en del av kurset.

Samfunnsfaglig engelsk

Dette kurset vil gi deg innsikt i historie, politikk, kulturkunnskap og verdier i USA og i Storbritannia.

Vårt samfunn trenger mange personer med gode engelskkunnskaper i handel, industri, reiseliv, politikk og flere andre yrkesområder. Dette kurset kan gi deg økt kunnskap og innsikt som er ettertraktet både i utlandet og hjemme i Norge. Du vil også videreutvikle muntlig og skriftlige ferdigheter i engelsk.

Videre i utdanningsløpet vil mange få bruk for engelsk, fordi fagstoffet finnes kun på engelsk og mange yrker krever gode engelskkunnskaper.

Velg engelsk for å ha mange muligheter og nå mange!


Publisert 16. oktober 2013, oppdatert 11. mars 2015.