Fysikk

Hva er fysikk?

Fysikk kalles gjerne for læren om den livløse naturen og dreier seg om å forstå og bruke fysiske lover og begreper som er resultater av mange hundre års tålmodig forskning og utvikling innen faget.

Hva lærer du her?

Viktige temaer er: Mekanikk, der du lærer om bevegelse, krefter og energi, lys og bølger, termofysikk, kvantefysikk, Einsteins relativitetsteori, elektrisitet og magnetisme, halvleder-teknologi med mer.

Det forutsettes at man har fulgt 1T –planen i matematikk i vg1.

Hva gjør vi i timene?

Det er gjennomgående mye bruk av matematikk, spesielt i Fysikk 2 med teori og oppgave-regning. Vel så viktig er det å lære seg og forstå fagets begreper. Vi driver også med eksperimentelt arbeid i form av elevøvelser og kateterdemonstrasjoner. Dette skal gi deg innsikt i naturvitenskapelige arbeidsmetoder. Ellers bruker vi nettressurser, blant annet med en del animasjoner som viktige verktøy for innlæring og fysikkforståelse.

Hva kan du bli når du studerer dette faget?

I vårt moderne, teknologiske samfunn er det stadig et økende behov for mennesker med utdannelse innen fysikk. Det vil stadig bli større behov for mennesker med kompetanse innen fysikk når det gjelder:

Forskning (for eksempel medisin, tannlege), industri (for eksempel elektronikk, kraftforsyning) og undervisning på videregående- og universitetsnivå.


Publisert 4. mars 2015, oppdatert 11. mars 2015.