Biologi

Dette faget tar sikte på å forklare alle sider av den levende naturen, alt fra det som skjer i cellene til hvordan menneskekroppen fungerer og samspillet i økosystemene på jordkloden. Biologi handler også mye om gener, evolusjon og tilpasning: ”Ingenting i biologien gir mening, unntatt i lys av evolusjonen” - T. Dobzhansky.

Biologi er et praktisk fag med øvelser og ekskursjoner til ulike økosystemer. 

Biologi er viktig for følgende fagområder:

 • Bioteknologi
 • Medisinske fag
 • Farmasi
 • Akvakultur
 • Landbruksfag
 • Naturforvaltning
 • Miljøvern

Biologi 1 tilbys både på vg2 og vg3, og Biologi 2 kan tas uavhengig av Biologi 1. Begge fagene undervises over 5 timer i uken.

Hovedområdene i Biologi 1:

 • Cellebiologi
 • Fysiologi
 • Funksjon og tilpasning
 • Biologisk mangfold
 • Naturvitenskapelige metoder
 • Turer ut i naturen

Hovedområdene i Biologi 2:

 • Energiomsetning
 • Genetikk
 • Bioteknologi
 • Økologi
 • Evolusjon
 • Naturvitenskapelige metoder
 • En 2- eller 3-dagerstur til sjøen
  eller fjellet for å drive feltarbeid

Publisert 4. mars 2015, oppdatert 11. mars 2015.