Programfag

Skolen tilbyr flere fag innen programområdene realfag, språk, samfunnsfag og økonomi.

Som elev må du velge fordypning i ett av to programområder. Nedenfor finner du de ulike fagene vi tilbyr.

 

Språk, samfunnsfag og økonomi:

Engelsk

Rettslære

Sosialkunnskap

Politikk og menneskerettigheter

Sosiologi og sosialantropologi

Markedsføring og ledelse

Entreprenørskap og bedriftsutvikling

Samfunnsgeografi

 

Realfag:

Biologi

Kjemi

Fysikk 

Matematikk

InformasjonsteknologiPublisert 22. august 2013, oppdatert 3. april 2017.