Mannen som talte til folket

Sir Winston Churchill klarte å oppmuntre folket under andre verdenskrig. Ingrid Bråthen har fordypet seg i Churchills taler.

Skrevet av Ingrid Vang Gulliksen Bråthen, 3STB

Trykket i spalten "Stort og smått fra studiespesialisering" i Bygdeposten 16.3.17.

En krig som berørte store deler av verden, med en trussel så stor at den for mange var umulig å holde på avstand. I en tid som er så vanskelig, er det tøft å tenke at det noen gang vil bli lettere dager, men enkelte klarte å oppmuntre sitt folk – en av disse var Sir Winston Churchill. En mann som overrasket, inspirerte og fortsetter å inspirere i dag. I fordypningsoppgaven min i norsk valgte jeg å anaysere talen han holdt 13. mai 1940 i the House of Commons. Talen har fått kallenavnet «Blood, toil, tears, and sweat», grunnet et sitat Churchill bruker i denne talen. Jeg valgte denne talen fordi jeg føler den fanger essensen av Churchill og det han sto for.

Rett fra levra

En av grunnene til at denne talen har blitt stående som en av Churchills mest kjente, var at han snakket rett fra levra. Han var ærlig hele veien: det kom til å bli beinhardt. Både han og talen hadde noe nesten «uformelt» over seg, som de fleste kan kjenne seg igjen i. Talen har ikke et veldig formelt språk, og dette appellerer til alle, både de aller laveste i arbeiderklassen og de høyeste på rangstigen blant politikerne. Dette viser at Churchill ikke taler til befolkningen som noen som tilhører den høyere rangen, men at han nettopp var en helt «vanlig brite» som ønsket å gjøre det beste og det meste for landet sitt. Det at språket er såpass klart og presist som det er, belyser også den alvorlige situasjonen. Det var bare å si det slik som det var, hvilket Churchill gjør i denne talen «(…) Vi står overfor den alvorligste prøvelse. Mange og lange måneder med kamp og lidelser venter oss».  Churchill er ærlig i denne talen, noe jeg tror appellerte til folk. Folk ønsker at lederne deres skal være noen de kan ha tillit til, og tillit kommer med ærlighet. Selv om det kan være tøft å høre sannheten, er det viktig å ha politikere som sier det de mener.

Alle skal med

Churchill var en verdensmester i å ordlegge seg. Og gjennom hele talen bruker han mange typiske store ord og fraser som «tyranni» «menneskelige forbrytelsers dyreste annaler» og «uten seier kan det britiske imperium ikke bestå». Men det er særlig ett tema han fokuserer på: Samhold. Det er en av grunnene til at jeg tror at denne talen er blitt stående som en av historiens aller mest kjente. I talen trekker han frem og fokuserer på det mest fundamentale mennesker har, samhold. Han legger vekt på at alle skal med, både kvinner og menn, fattige og rike. Ingen skulle føle seg utelatt og alle var viktige for å kunne klare å slå fienden. «I denne stund føler jeg at jeg har rett til å kreve hjelp av alle». Hva var det med denne mannen og hans talekunst som inspirerte alle? Fra alle samfunnslag, alle kriker og kroker av nasjonen og langt utenfor Storbritannias landegrenser. Dette tror jeg appellerte til nasjonen og folk flest; at han var en leder som ikke aksepterte noe annet enn nettopp å vinne. Identitet og samhold er verdier som fortsatt står sterkt i dag. Churchills taler var – kort sagt – viktige midler for å holde moralen oppe.

Winston Churchill klarte å motivere, ikke bare en nasjon, men en hel verdensdel gjennom fem lange og tøffe år. Han var ikke soldat eller løytnant, men han inspirerte folket med det enkleste middel – nemlig språk. 

Ingrid Vang Gulliksen Bråthen

Ingrid Vang Gulliksen Bråthen i 3STB har i sin fordypningsoppgave i norsk tatt for seg en tale av Winston Churchill. «Han var ikke soldat eller løytnant, men han inspirerte folket med det enkleste middel – nemlig språk», skriver Ingrid. 

Om du vil lese flere elevtekster som har vært publisert på bygdeposten,no, har vi samlet dem her.


Publisert 16. mars 2017, oppdatert 16. mars 2017.