Tysk

Tysk er det språket flest norske bedrifter etterspør.

Tysk er Europas største språk, med cirka 100 millioner brukere i Tyskland, Østerrike, Sveits, Luxemburg og Liechtenstein. Tyskland spiller en ledende rolle i Europa og er en viktig handelspartner for Norge. En undersøkelse gjengitt i Aftenposten 10.4.14 viser at norske bedrifter etterspør kunnskaper i tysk mer enn spansk- og franskkunnskaper. 13 prosent av bedriftene i NHOs undersøkelse etterspør tysk, mens fire prosent etterspør spansk og fransk.

Tysk og norsk er ganske like i vokabular, så det er ikke spesielt vanskelig å lære tysk. Men elevene skal også bruke språket selv skriftlig og muntlig, og her kreves det noe mer arbeid. Læreboka og aktiviteter i timene legger opp til varierte øvelser med skrift og tale, og med god innsats vil du etter hvert merke framgang.

Auf Wiedersehen in den Deutsch-Stunden!


Publisert 18. februar 2015, oppdatert 18. februar 2015.