Studiespesialisering

Har du en drøm om å bli lege, advokat, politimann, psykolog eller journalist? Elever som har høyere utdanning som mål, velger ofte studiespesialisering.

Hvis du vet at du vil ta høyere utdanning etter videregående skole, er det lurt å velge studiespesialisering. Her kan du få både spesiell og generell studiekompetanse, og du kan fordype deg i fag som interesserer deg. Kanskje det er matte og fysikk – eller spansk og politikk? På vg2 velger du en av disse retningene: realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi, og du velger programfag som interesserer deg. Ved å gå på studiespesialisering kan du bli lærer, lege, psykolog, politi, prest, ingeniør og veldig mye mer. Høgskoler og universiteter venter på deg!

Etter tre år vil du kunne motta ditt vitnemål om du har bestått alle fag. Det gir deg nøkkelen til videre utdanning. Om du består kravene til vitnemål og klarer å bestå alle fag innen tre år, så får du «Førstegangsvitnemål». Da havner du i en egen gruppe ved innsøkning til videre utdanning, og kravene til opptak er gjerne litt lavere enn for dem som ikke har førstegangsvitnemål.

Det første året er det ganske enkelt å velge fag. Du må velge et fremmedspråk og et matematikkfag. På vg2 og vg3 velger du halvparten av timene selv (normalt tre programfag per år).


Publisert 25. oktober 2012, oppdatert 12. juni 2018.