Vg1 Service og samferdsel

Det første året er felles for alle som starter på dette programområdet og gir en bred innføring i flere fagområder innen salg, kontor, reiseliv, sikkerhet, transport og IKT. Her kommer du også ut i praksis og får muligheten til å smake på de retningene du vil velge senere.

Det legges mye vekt på en virkelighetsnær undervisning på Buskerud vgs. med fokus på digital kompetanse. Felles- og programfagene har et nært samarbeid om ulike temaer i løpet av skoleåret. 

På Buskerud vgs. har vi døpt denne linjen til SESAM. Du har følgende fag på Vg1: 

  • Yrkesfaglig fordypning (praksis i bedrift) 
  • Administrasjon og økonomi 
  • Markedsføring og salg 
  • Sikkerhet og transport 
  • Norsk 
  • Engelsk 
  • Kroppsøving 
  • Matematikk 
  • Naturfag

Vg2 Salg, service og sikkerhet.


Publisert 20. august 2013, oppdatert 7. desember 2018.