Service og samferdsel

Ønsker du å jobbe med salg, kontor, service, sikkerhet, reiseliv eller å starte din egen bedrift?

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Service og samferdsel er en spennende utdanning for deg som ønsker å jobbe innenfor salg, kontor, service, sikkerhet eller reiseliv. Du lærer også å starte egen bedrift. Utdanningen gir deg bred kompetanse som er viktig i arbeidslivet. Gjennom utdanning i Service og samferdsel kan du bli selger, vekter, yrkessjåfør, logistikkoperatør, reiselivsmedarbeider og IKT-servicemedarbeider.

Hvis du velger dette studieprogrammet får du gode muligheter til raskt å komme deg ut i arbeidslivet og du får en bred kompetanse. Etter to år på skole og to år i lære har du både en utdannelse, et yrke, og en jobb. 

Du som velger Service og samferdsel lærer: 

  • Å gi god service og bygge relasjoner til mennesker 

  • Å være kreativ, komme med idéer og skape nye ting 

  • Å forstå hva kunder ønsker seg for å selge det til dem 

  • Å samarbeide med mennesker fra forskjellige kulturer 

  • Å holde gode presentasjoner og snakke foran andre mennesker 

  • Å bruke forskjellige digitale verktøy 

  • Å jobbe med kommunikasjon, service, salg, reklame, ungdomsbedrift, markedsføring og økonomi


Publisert 25. oktober 2012, oppdatert 12. juni 2018.