Vg2 Kokk- og servitørfag

På Vg2 kokk og servitørfaget lærer elevene om tre forskjellige yrker: kokk, servitør og institusjonskokkfaget. Elevene er med ut på mange spennende oppdrag. I faget prosjekt til fordypning kan elevene ha egen ungdomsbedrift, være ute i bedrift eller jobbe med en fordypningsoppgave på skolen.

Vi tar vare på deg som elev og legger stor vekt på tilpasset opplæring og at du som elev skal få faglige utfordringer og utvikle din identitet.

Vi legger vekt på å bruke norske og lokale mattradisjoner. Gjennom samarbeid med Naturbruk har vi tilgang til lokale råvarer fra rett utenfor kjøkkendøra. Det blir lagt stor vekt på sesong, tilberedning , anretninger og ikke minst smak .

Kokk servitør representerer: Grenseløs utdanning, ungt entreprenørskap, samarbeid med bedrifter, virkelighetsnær undervisning, selvstendighet, kreativitet, skaperglede og samarbeid.


Publisert 20. august 2013, oppdatert 7. desember 2018.