Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse

På vg3 Påbygging til generell studiekompetanse kan elever fra yrkesfaglige programområder oppnå studiekompetanse i løpet av ett skoleår.

Har du behov for mer utdanning etter fagbrev, kan påbygging til generell studiekompetanse gi deg en inngangsbillett til høyskole og universitet. Påbygging til generell studiekompetanse kan du også ta etter fullført vg2 yrkesfag.

Fagene på vg3 Påbygging til generell studiekompetanse er krevende, og elever som søker påbyggingsåret må være motivert for mye teori. For å få generell studiekompetanse, og dermed komme inn på høyskoler eller universitet, er det en forutsetning at fagene fra påbygg er bestått. Du bør ha gode karakterer fra fellesfagene på vg1 og vg2 som grunnlag for å gjennomføre dette året. Er du motivert og klar for å arbeide godt med fagene? Da kan påbygg være noe for deg!

Før du begynner på vg3 Påbygging til generell studiekompetanse:

Elevene må ha fullført ett av disse tre alternativene:
• Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram
• Vg1 studieforberedende og vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram
• yrkeskompetanse med fag- eller svennebrev

I påbygningsklassene møtes elever fra flere ulike utdanningsprogram. Mange kommer fra to år på yrkesfag, mens andre har hatt pause fra skole noen år. Atter andre har vært lærling og tatt fagbrev. Dette mangfoldet av ulike ressurser og evner gjør klassene til et spennende og kreativt sted å være. Her er det mye læring, mye teori, mye lekser og mye god stemning. Velkommen til et krevende og innholdsrikt år på vg3 Påbygging til generell studiekompetanse!

Enkelte studier etter videregående skole, for eksempel ingeniørstudiet, krever at du har fordypning i realfag. Da må du ha hatt 5 timer teoretisk matte på vg1, 3 timer naturfag og 5 timer matematikk på vg2 (R1). Elever som planlegger et slikt spesielt studium, og som velger vg3 Påbygging til generell studiekompetanse, må være forberedt på å ta noen fag som privatist i tillegg til påbyggingsfagene. Det er viktig at elevene undersøker hvilke fag som kreves på de studier de ønsker å ta etter påbyggåret. Ved Buskerud vgs. har vi flinke rådgivere som kan hjelpe elevene med å finne ut av dette.  


Publisert 21. august 2013, oppdatert 12. juni 2018.