Voksenagronomen

Fra høsten 2018 vil Buskerud vgs. tilby voksenagronomutdanning.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Agronomkurset går over to år.

Faginnhold:

1. år

Programfag:       

  • Produksjon og tjenesteyting
  • Forvaltning og drift

Fordypning:

  • Her har du mulighet til å fordype deg i Økologisk Landbruk 1 og Økonomi og driftsledelse.

2. år

Programfag:

  • Plante- og husdyrproduksjon
  • Utmark og kulturlandskap
  • Gårdsdrift

Valgfritt programfag:

  • Økologisk landbruk 2
  • Traktor og maskin

Det tas forbehold om mindre endringer på rekkefølgen på fagene.

 

Samlinger:

Det blir åtte helgesamlinger pr. år.

Fire helgesamlinger i høstsemesteret 2018:

21.-23. september, 26.-28. oktober, 16.-18. november og 7.-9. desember.

 

Fire helgesamlinger i vårsemesteret 2019:

15.-17. februar, 15.-17. mars, 12.-14. april og 24.-26. mai.

 

Det tas forbehold om mindre endringer. Disse vil bli kunngjort i god tid.

I tillegg til dette vil det bli en ukessamling siste uka i juni hvor tre dager avsettes til fag og to dager til eksamen. Denne uka kan deltakerne benytte skolens internat, siden elevene har dratt hjem til skoleferie.

For dem som ønsker realkompetansevurdering, vil dette bli gjennomført 7.-9. september 2018. Denne utformes i samarbeid med OPUS på Hønefoss, og du må betale for dette.

Selve skoletilbudet er gratis, men du vil bli krevet en avgift på 1000 kroner før jul og 1000 kroner etter jul for å kunne dekke utgifter til dagsutflukter.

 

Nettbasert undervisning:

Her vi skolen benytte It’s Learning som er skolens IKT-plattform. Elevene vil få opplæring på denne plattformen, og dette sammen med samskrivingsdokumenter på Office 365, vil gjøre elever og lærere i stand til å kommunisere godt med hverandre mellom hver samling. På It’s-plattformen vil elevene få tilgang til faglige emner, og det vil være mulighet for å gjennomføre prøver i fagene, mens eleven er hjemme.

Her finner du en oversikt over lærebøker.

Hvis man ønsker å beholde bøker etter endt kurs, må disse kjøpes ut.

 

Påmelding:

Påmelding til opplæringsleder på Naturbruk, Ole Johny Krokmogen, e-post: ole.kro...@bfk.no

Påmeldingsfrist er 10. juni 2018

 

Velkommen til voksenagronomen!

 

Overnatting:

Overnatting må ordnes av den enkelte, men gå gjerne sammen om hjemmekoselig gårdsovernatting. Steder som kan anbefales:

Lobben gård

Hovland gård

Tyrifjord hotell


Publisert 9. august 2017, oppdatert 20. august 2018.