Vg2 Landbruk og gartnerinæring

Her lærer du å produsere mat, varer og tjenester innenfor landbruks- og gartnerinæringen.

I dette utdanningsprogrammet legger vi grunnlaget for profesjonell yrkesutøvelse med et felles kunnskapsgrunnlag for agronomer og gartnere. Utdanningen legger vekt på kretsløpsbasert landbruk og god agronomi. Skolen samarbeider tett med Grønt fagsenter Buskerud og deres internasjonale kontakter innen kretsløpsjordbruket. Du vil få kunnskap innen både konvensjonelle og økologiske driftsformer. 

Programfagene gir yrkesopplæring der vi legger vekt på utvikling og omstilling pga. endringer i næringene, både nasjonalt og internasjonalt. I fagene utvikler vi bred kompetanse som grunnlag for spesialisering med vekt på utvikling av nye yrker, næringsveier og produksjonsmåter.

Vi skal utvikle evne til å arbeide selvstendig med praktiske aktiviteter og å arbeide under varierende natur- og klimaforhold. Vi legger vekt på samarbeid og omsorg for mennesker og miljø.

Etter Vg2 kan man velge mellom:

  • To år i lære og bli Agronom med fagbrev
  • Vg3 Landbruk
  • Vg3 Naturbruk (studieforberedende)
  • Vg3 påbygg til generell studiekompetanse.

Publisert 22. august 2013, oppdatert 18. september 2019.