Vg2 Landbruk og gartnerinæring

Her lærer du å produsere mat, varer og tjenester innenfor landbruks- og gartnerinæringen.

I dette utdanningsprogrammet legger vi grunnlaget for profesjonell yrkesutøvelse med et felles kunnskapsgrunnlag for agronomer og gartnere. Du vil få kunnskap som er god å ha innen i både konvensjonelle og økologiske driftsformer.

Programfagene gir yrkesopplæring der vi legger vekt på utvikling og omstilling pga. endringer i næringene, både nasjonalt og internasjonalt. I fagene utvikler vi bred kompetanse som grunnlag for spesialisering med vekt på utvikling av nye yrker, næringsveier og produksjonsmåter.

Vi skal utvikle evne til å arbeide selvstendig med praktiske aktiviteter og å arbeide under varierende natur- og klimaforhold. Vi legger vekt på samarbeid og omsorg for mennesker og miljø.
Vg1 er felles for alle yrkesvalg innenfor naturbruk.

Etter vg2 kan man velge Vg3 Landbruk eller Vg3 Naturbruk (studieforberedende). 


Publisert 22. august 2013, oppdatert 12. september 2018.