Vg2 Anleggsgartnerfaget

På dette utdanningsprogrammet lærer du å bygge, drive og vedlikeholde hager, parker, friområder og idrettsanlegg.

Programfagene legger grunnlaget for en profesjonell yrkesutøvelse, og du lærer å ivareta samfunnets og ulike brukergruppers behov og om prinsippene for universell utforming.

Du lærer om vegetasjon og materialer og hvordan det fungerer estetisk og funksjonelt for ulike brukergrupper. Du lærer praktiske ferdigheter og om næring, yrkesutøvelse og natur. I programfagene lærer du om mange arbeidsoppgaver, og arbeidet foregår under varierende natur- og klimaforhold.

Vi jobber med forskjellige anleggstyper som er relevante i bransjen og vi har om tradisjonelle og nye næringer innenfor fagområdet. Vi samarbeider med lokalt næringsliv og organisasjoner. I fagene lærer du også om etiske normer og om den enkeltes ansvar for å bidra til en trygg og meningsfull arbeidsplass. Programfagene legger grunnlaget for videre yrkesutdanning innen anleggsgartnerfaget, eller påbygg til generell studiekompetanse.

Du kan søke vg2 anleggsgartnerfaget etter gjennomført vg1 bygg- og anleggsteknikk og kryssløp fra vg1 Naturbruk.
Etter vg2 kan man begynne som lærling på en arbeidsplass, og etter endt lærlingtid, kan man ta fagbrev.


Publisert 22. august 2013, oppdatert 18. september 2019.