Vg2 Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag

På dette utdanningsprogrammet lærer du å bygge, drive og vedlikeholde hager, parker, friområder og idrettsanlegg.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Programfagene legger grunnlaget for en profesjonell yrkesutøvelse, og du lærer å ivareta samfunnets og ulike brukergruppers behov og om prinsippene for universell utforming.

Du lærer om vegetasjon og materialer og hvordan det fungerer estetisk og funksjonelt for ulike brukergrupper. Du lærer praktiske ferdigheter og om næring, yrkesutøvelse og natur. I programfagene lærer du om mange arbeidsoppgaver, og arbeidet foregår under varierende natur- og klimaforhold.

Vi jobber med forskjellige anleggstyper som er relevante i bransjen og vi har om tradisjonelle og nye næringer innenfor fagområdet. Vi samarbeider med lokalt næringsliv og organisasjoner. I fagene lærer du også om etiske normer og om den enkeltes ansvar for å bidra til en trygg og meningsfull arbeidsplass. Programfagene legger grunnlaget for videre yrkesutdanning innen anleggsgartnerfaget eller idrettsanleggsfaget, eller for studieforberedende utdanning i naturbruk.

Du kan søke vg2 anleggsgartner- og idrettsanleggsfag etter gjennomført vg1 naturbruk eller vg1 bygg- og anleggsteknikk.
Etter vg2 kan man begynne som lærling på en arbeidsplass, og etter endt lærlingtid, kan man ta fagbrev.
Etter vg2 kan man velge vg3 naturbruk (studieforberedende).


Publisert 22. august 2013, oppdatert 12. september 2018.