Vg1 Naturbruk

På naturbruk vil du få allsidig og grunnleggende opplæring. Du får lære om bærekraftig utvikling og helhetlig tenkning. Kombinasjonen mellom teori og praksis gir en spennende skolehverdag.

Du som velger naturbruk, bør være interessert i naturen, ha praktisk håndlag, kunne samarbeide med andre og vise omsorg for mennesker, dyr og miljø. Du bør like å arbeide praktisk ute under varierende natur- og klimaforhold.

Med naturbruk menes praktisk bruk av naturen i næring og livsutfoldelse. Naturbruk omfatter stell av dyr og planter, høsting og fangst, produksjon av mat og andre varer, bearbeiding av råvarer, produksjon av tjenester og opplevelser knyttet til natur, bruk og kjennskap til teknisk utstyr og forvaltning av naturressurser. 

Naturbruk gir deg teori og mange praktiske øvelser innen:

 • Landbruk
 • Natur
 • Hagebruk
 • Bærekraft og matproduksjon
 • Dyr og dyrevelferd
 • Hest 
 • Lokal næringsvirksomhet

Vg1 naturbruk er et allsidig og variert år som skal danne grunnlaget for videre valg på vg2 der du spesialiserer deg mot en yrkesutdanning. På vår skole kan du velge vg2 heste- og hovslagerfaget eller vg2 landbruk og gartnernæring. Fra 2020 vil Dyrefaget også komme inn.

Første året på naturbruk er et år med mye praksis. To til tre dager i uka er dere delt inn i mindre grupper der dere blant annet skal lære om:

 • Husdyrstell
 • Jord og planter
 • Bruk og vedlikehold av maskiner, redskap og bygninger
 • Hest
 • Hagebruk og gartneri
 • Produksjon av mat
 • Opplevelser knyttet til naturbruk
 • Skogbruk
 • Jakt og friluftsliv

Publisert 22. august 2013, oppdatert 18. september 2019.