Vg1 Naturbruk

På naturbruk vil du få allsidig og grunnleggende opplæring. Du får lære om bærekraftig utvikling og helhetlig tenkning. Kombinasjonen mellom teori og praksis gir en spennende skolehverdag.

Du som velger naturbruk, bør være interessert i naturen, ha praktisk håndlag, kunne samarbeide med andre og vise omsorg for mennesker, dyr og miljø. Du bør like å arbeide praktisk ute under varierende natur- og klimaforhold.

Med naturbruk menes praktisk bruk av naturen i næring og livsutfoldelse. Naturbruk omfatter stell av dyr og planter, høsting og fangst, produksjon av mat og andre varer, bearbeiding av råvarer, produksjon av tjenester og opplevelser knyttet til natur, bruk og kjennskap til teknisk utstyr og forvaltning av naturressurser. 

Naturbruk gir deg grunnleggende ferdigheter:

 • Mange praktiske øvelser
 • Natur, landbruk og hage
 • Bærekraft og matproduksjon
 • Dyr og omsorg
 • Hest og helse
 • Lokal næringsvirksomhet

Vg1 naturbruk er et allsidig og variert år som skal danne grunnlaget for videre valg på vg2 der du spesialiserer deg mot en yrkesutdanning. På vår skole kan du velge vg2 heste- og hovslagerfaget, vg2 landbruk og gartnernæring eller vg2 anleggsgartner- og idrettsanleggsfaget.

Første året på naturbruk er et år med mye praksis. To til tre dager i uka er dere delt inn i mindre grupper der dere blant annet skal lære om:

 • Dyrestell
 • Bruk og vedlikehold av maskiner, redskap og bygninger
 • Hest
 • Friluftsliv
 • Hagebruk og gartneri
 • Produksjon av mat
 • Anleggsgartnerfaget
 • Tilrettelegging for opplevelser knyttet til naturbruk
 • Skogbruk

Publisert 22. august 2013, oppdatert 12. september 2018.