Toppidrett hest

Du kan utøve toppidrett med hest på Buskerud vgs.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Elever som velger Vg1 Naturbruk, eller Vg2 Hest og Hovslager, kan nå også velge fordypningsfag Toppidrett hest.

 Fordypningsfag toppidrett hest tilbys på følgende programområde:

  • VG1 Naturbruk med fordypning Toppidrett Hest
  • VG2 Hest og hovslager med fordypning Toppidrett Hest

Treningsfasiliteter:
Ridehus 26x67m Martin Collins underlag, skrittemaskin, utebane 32x62 grus. 

Skolen har internat med voksentilsyn og eget rom, fire måltider per dag, lysløype og styrkerom

Økonomi:
Stipend vil dekke nesten alle utgifter til skole og internatløsning.

Stalleie er 4800 kroner per måned og inkluderer alle måltider + ut- og innslipp i ukedager.

Treningstilbud på skolen:

  • Faget er 5 timer per uke fordelt på 2 timer basistrening for elevene og 3 timer, fordelt på to økter, instruksjon med hest.
  • Det forutsettes at eleven har egen, egnet hest.
  • Premisser for opptak til toppidrett er at eleven er en aktiv idrettsutøver som konkurrerer jevnlig. Alternativt kan elever tas opp hvis de er dyktige i idretten og har ambisjoner om å konkurrere og utvikle seg sportslig.
  • For å avklare om elever er kvalifisert til faget kan det avholdes opptaksprøve/samtale, for å kartlegge motivasjon og ambisjoner.

Innsøkning:
Du søker VG1 Naturbruk eller VG2 hest- og hovslager ved Buskerud videregående skole. Kontakt deretter Renate Henriksen, for eget søknadsskjema til Toppidrett Hest.
Søknadsfrist 1. mars!

Kontaktinfo:

Rektor: Knut Erik Hovde    

Informasjonsansvarlig/stallansvarlig:
Renate Henriksen
Tlf.: 938 81 610
E-post: renate.h...@bfk.no

Opplæringsleder Naturbruk:
Ole Johny Krokmogen
Tlf.: 92018236
E-post: ole.kro...@bfk.no


Publisert 24. februar 2015, oppdatert 24. februar 2015.