Jordnært og NM på Buskerud gård

Velkommen til Jordnært og NM i pløying! Jordnært er en møteplass på Buskerud gård med fokus på dyrka jord.

Jordnært, som arrangeres på Buskerud gård 27.-29. september, skal være et bidrag til å utvikle landbruket videre, basert på en fruktbar jord. Grønt fagsenter Buskerud er ansvarlig for arrangementet.

Jordnært skal formidle kunnskap og erfaringer, ha demonstrasjoner og presentasjoner av aktuelt utstyr og produkter. Samtidig skal arrangementet ta vare på og bringe videre det viktige arbeidet innen jord som har blitt gjort i Buskerud de siste tiårene.

I år blir det også NM i pløying under Jordnært.

Målgrupper er gårdbrukere, rådgivere, næring, skole, forvaltning og politikere.

Se brosjyre her.

For mer informasjon, ta kontakt med Eirik Kolsrud, prosjektleder Grønt fagsenter Buskerud, på e-post: eirik.k...@bfk.no eller på telefon: 476 73 607.


Publisert 18. september 2018, oppdatert 18. september 2018.