Naturbruk

Grønn utdannelse gir deg mulighet til å jobbe med skog og mark, produksjonsdyr, sports- og familiedyr, jord- og planteproduksjon, jakt, fiske, friluftsliv, landbruks- og anleggsmaskiner.

Dette er utdanningen for deg som vil jobbe praktisk med å stelle dyr og planter. Du vil lære om høsting og fangst, om å produsere mat og andre varer og å bearbeide råvarer. Du vil også jobbe med tjenester og opplevelser knyttet til natur og lære å bruke teknisk utstyr og maskiner. Utdanningen leder til yrker som gartner, agronom, hestefaglært, hovslager, skogsoperatør og anleggsgartner.

Opplæringen foregår på avdeling Buskerud der vi har et gårdsbruk med stort stallanlegg. Vi driver med skogbruk, planteproduksjon, husdyrproduksjon, anleggsgartnervirksomhet og hestehold.

Etter vg1 naturbruk velger du mellom vg2 landbruk- og gartnernæring og vg2 heste- og hovslagerfaget. Deretter kan du bli lærling innen de ulike fagretningene eller gå et år på skole å få generell studiekompetanse.

Fra høsten 2020 tilbyr vi nytt tilbud rettet mot jakt-/brukshund og friluftsliv, innen Dyrefaget.

I faget Yrkesfaglig fordypning er du utplassert i bedrift eller undervises på skolen. Da kan du velge mellom: 

 • Hestefag
 • Hovslager
 • Toppidrett hest
 • Allsidig landbruk
 • Gartneri
 • Husdyr
 • Dyr
 • Hund og friluftsliv
 • Bier
 • Veterinær
 • Realfag rettet mot spesiell studiekompetanse (matematikk)

Vg2 Anleggsgartnerfaget vil fra 2020 tilhøre Byggfag.


Publisert 21. juni 2013, oppdatert 18. september 2019.