Vg3 Idrettsfag

På idrettsfag vg3 har du de praktiske fagene aktivitetslære og treningsledelse, og du velger mellom breddeidrett og toppidrett.

Mesteparten av timene i aktivitetslære blir gjennomført i Modumhallen. Vi har da basis to timer i uka, og de siste tre timene brukes til ulike aktiviteter og idretter. På vinteren er vi på Simostranda fem ganger på ski. Dette sammen med skiøktene i vg2 og vg1 vil gi elevene trener 1-kompetanse i langrenn. Vi bruker også Furumo svømmehall der vi gjennomfører et livredningskurs. Etter gjennomført kurs får man livredningsbevis.

I aktivitetslære gjennomfører vi tidlig på høsten en tur til Andersnatten i Eggedal. Seinere på året blir det gjennomført en lengre tur på fire -fem dager. Denne turen har hittil vært på ulike steder i Norge og utlandet.

I faget treningsledelse skal man lede timer og aktiviteter for andre. Etter høstferien og fram til vinterferien og påske er man ved barneskoler og har opplegg for dem som går på SFO. Etter dette har man opplegg for hverandre og evt. andre elever ved skolen.

Dersom det er store arrangementer i nærområdet, hjelper idrettsklassen til også der. Idrettselevene har hjulpet til under skiflygingsarrangementer og skiskytter-NM på Simostranda.

I faget toppidrett får man tid til å drive med sin egen idrett. De ulike idrettene har noe ulikt opplegg, men de fleste idrettene har basistrening to timer i uka, og så er det mer spesifikk trening de tre siste timene.


Publisert 20. august 2013, oppdatert 24. februar 2016.