Vg2 Idrettsfag

Vg2 idrettsfag er en del av et treårig løp (vg1, vg2 og vg3 idrettsfag), som fører til generell studiekompetanse.

På vg2 starter elevene med treningsledelse hvor de får lære og erfare hvordan det er å være trener eller leder for ei gruppe.

Idrett og samfunn er et annet nytt fag der du bl.a. blir kjent med ditt eget idrettslag og tar opp aktuelle idrettssaker fra media. 

På høsten gjennomføres en tredagers friluftslivtur, mens det på vinteren er en todagers overnattingstur. I løpet av vg2 prøver vi også å få gjennomført rafting.

Elevene fortsetter med ti timer aktivitet i uka (5 t. aktivitetslære og 5 t. topp- eller breddeidrett) og lærer enda mer om trening, kosthold og kroppens oppbygning og funksjon.


Publisert 20. august 2013, oppdatert 14. februar 2014.