Vg1 Idrettsfag

Vg1 Idrettsfag er første år i et treårig løp med idrettsfag som også leder til studiekompetanse.

På vg1 har du faget treningslære. Dette er et teoretisk fag hvor du blant annet lærer om hvordan kroppen er bygd opp og fungerer. Videre lærer du om hvordan du kan trene. Dette året har du også faget aktivitetslære i fem timer i uka. Her får du mye fysisk aktivitet med ballspill, styrketrening/basistrening, turn osv. Dette året kan du også velge fem timer i uka med breddeidrett eller toppidrett. Her får du innføring i mange idretter, eller du kan velge fem uketimer i din idrett.

I første klasse drar vi på fjelltur med overnatting. Dette skjer om høsten. På vinteren har vi en fjelltur med overnatting, men denne gangen på ski.

I tillegg til idrettsfagene har du også fagene, matematikk, språk, naturfag, engelsk, og norsk. Til sammen har du 35 timer undervisning i uken.


Publisert 20. august 2013, oppdatert 24. februar 2016.