Barns levekår før og nå

Kristoffer og Magnus fra 3IDA har i historiefaget forsket på barns levekår.

Skrevet av Kristoffer Solum (t.v.) og Magnus Stokke, 3IDA.

Trykket i spalten "Stort og smått fra studieforberedende" i Bygdeposten 21.6.18

I min fordypningsoppgave i historie på vg3 fokuserte jeg på leveforholdene for barn som vokste opp i perioden fra mellomkrigstiden til etterkrigstiden. Dette var en interessant og spennende tid å skrive om. Gjennom research på riksarkivet, digitalmuseet og i annen litteratur, fikk jeg et godt innblikk i hvordan oppveksten på denne tiden må ha vært. Og hvor forskjellig fra min oppvekst den var.

Min oppvekst har vært veldig bra og fredfull. Jeg har hatt mulighet til å drive med hva jeg vil, spise hva jeg vil og leke med hvem og hvor jeg vil. Men jeg tenker ofte at spesielt besteforeldrene mine kanskje hadde en noe tøffere oppvekst enn meg. Dette synes jeg var mest interessant i denne oppgaven; at jeg samtidig som jeg lærte om kulturen, livskvaliteten og samfunnet under oppveksten til disse barna, kunne sammenligne den med min egen oppvekst og se på forskjeller og likheter.

Blant annet gikk jeg inn på økonomiske forhold og også politiske valg som ble gjort i forhold til barna i denne perioden, for eksempel skoletid og fag. Jeg fikk da bedre forståelse av hvordan skolesystemet og tilgangen til informasjon var. Dette var kanskje to av de tingene som var mest forskjellig fra min oppvekst. For eksempel; i 1930- årene var det ikke et krav, men et tilbud om sju års skolegang for barn, og av de som gjennomførte disse sju årene, var det kun de rike som hadde mulighet til videre utdanning. Spesielt barn fra gårder fikk sjelden mulighet til videre utdanning, ettersom det var forventet at de i tidlig alder skulle jobbe på gården.
Som kontrast kommer da min barndom hvor jeg gjennom årene har fått gratis skolegang i snart 13 år. Og jeg har også god mulighet for en utdanning som skal kan hjelpe meg videre i livet.   

Skrevet av Kristoffer Solum, 3IDA

Kristoffer Solum (t.v.) og Magnus Stokke.

Har du noen gang lurt på om du og din mor deler en identisk barndom? Eller om du og dine foreldre hadde de samme dumme, teite reglene som avgrenset tv-tid, eller at du måtte være ute like lenge hver dag? Har du noen gang lurt på om foreldrene dine hadde like mye lekser som deg? Jeg vet i alle fall at dette er noe jeg har lurt på mange ganger.

Dette var introen til min fordypningsoppgave i historie på vg3. Jeg valgte å skrive om meg selv og om min familie. Oppgaven gikk ut på å sammenligne min barndom med min mors, min farmors og min oldemors. I tillegg skulle jeg finne forskjeller mellom de fire generasjonene med barndom og drøfte mulige grunner til at det er forskjeller, eller eventuelt grunner til at det ikke er forskjeller.

Jeg synes dette var et interessant prosjekt der jeg lærte mye om min familie og hvordan det var for dem å vokse opp kontra hvordan jeg har hatt det i min oppvekst. Selv er jeg veldig avhengig av og glad i min egen familie, så det å finne ut av hvordan de har blitt som de har blitt, har vært lærerikt og spennende. I oppveksten til oss alle fire er det en felles ting: Det er dette med en trygg og god oppvekst, der foreldrene alltid satte sine barn først.

Skrevet av Magnus Stokke, 3IDA

Elevene i 3IDA har i historiefaget fordypet seg i et emne, og artikkelforfatterne Kristoffer og Magnus har studert barns oppvekst. Her er klassen etter endt oppgave.


Publisert 18. juni 2018, oppdatert 18. juni 2018.