Vg2 Helsearbeiderfag

Ønsker du en spennende og givende jobb, kan helsearbeiderfaget være noe for deg.

I vg2 helsearbeiderfaget jobber du i nær kontakt med mennesker og med ulike oppgaver som praktisk pleie, rehabilitering, omsorg og miljøarbeid.

Etter vg1 helse- og oppvekstfag, kan du velge vg2 helsearbeiderfag hvor du blant annet lærer:

 • Helsefremmende arbeid (sykdomslære, sykepleie, kosthold, fysisk aktivitet m.m.)
 • Yrkesutøvelse (etikk, planlegging og om arbeidslivet generelt)
 • Kommunikasjon og samhandling (hvordan kommunisere med mennesker med ulike forutsetninger og ulike behov)
 • Prosjekt til fordypning (ute i praksis på aktuelle arbeidsplasser, til sammen 32 dager)

På vg3/opplæring i bedrift er du lærling og må søke lærlingplass på et arbeidssted innen helse- og omsorgstjenestene. Det kan for eksempel være et sykehjem, i hjemmesykepleien eller på et sykehus. Du får lønn under opplæring på arbeidsstedet. Læretiden varer i to år. Når den er fullført, kan du ta fagprøve. Etter bestått fagprøve, får du fagbrev og er helsefagarbeider.

Arbeidsplasser for helsefagarbeidere

 • Hjemmesykepleien
 • Sykehjem
 • Sykehus
 • Opptrenings- og behandlingssentre(rehabilitering)
 • Rusomsorg
 • Bofellesskap
 • Med barn og unge som trenger ekstra hjelp i barnehage, grunnskole og videregående skole

Publisert 13. september 2012, oppdatert 12. juni 2018.