Vg2 Barne og ungdomsarbeiderfag

Barne- og ungdomsarbeider kan være et yrke for deg som trives sammen med barn og unge, som synes det er spennende å følge barns og unges utvikling og som kan bidra til å oppdage det barnet eller ungdommen som sliter i livet sitt.

Barne- og ungdomsarbeiderlinjen ved Buskerud vgs. har spennende prosjekter gjennom året! Det gjør læringen praktisk og interessant.

 • Vi deltar på Barnas stein- og trolldag ved Koboltgruvene
 • Vi deltar på juleverksted for barn på Blaafarveværket
 • Vi holder førstehjelpskurs for andre klasser på Buskerud vgs.
 • Vi arrangerer juleverksted for elevene på helse- og oppvekst
 • Vi arrangerer aktiviteter for barnehager og barneskoler
 • Vi tar imot oppdrag, som for eksempel å drive SFO mens de ansatte er på kurs.
 • Hvis du som elev har ideer til andre prosjekter, kan det hende vi kan jobbe med det
 • Lage film eller  skrive barnebok?

Programfag

Yrke (7 timer)

Dette er et fag hvor du lærer aktiviteter du kan gjøre sammen med barn og unge innenfor forming, drama, lek, sang, fysisk aktivitet og friluftsliv. Dessuten lærer du blant annet hvordan du skal:

 • planlegge og gjennomføre aktiviteter for barn og unge
 • sette grenser og løse konflikter
 • legge forholdene til rette for lek
 • legge til rette for barn og unge med funksjonshemninger
 • gjøre observasjoner

Kommunikasjon og samhandling (5 timer)

Dette er et fag hvor du blant annet lærer hvordan du skal kommunisere og samarbeide med barn, unge og kollegaer. Du lærer om barn og unges utvikling.

Helsefremmende (5 timer)

Dette er et fag hvor du blant annet lærer:

 • å se signaler på omsorgssvikt
 • førstehjelp, unges forhold til rusmidler og kriminalitet
 • hvordan du skal gi omsorg
 • hvorfor fysisk aktivitet og sunt kosthold er viktig

Prosjekt til fordypning (9 timer)

I dette faget er du utplassert i barnehage (før jul) og i skole/SFO (etter jul). Det utgjør cirka en dag i uken. Du vil gjenkjenne den teorien vi har på skolen.

 

Etter vg2 kan du:

ENTEN

Ta fagbrev innenfor barne- og ungdomsarbeiderfaget (2 år)

Som barne- og ungdomsarbeider kan du arbeide:

 • i barnehager
 • i skoler
 • i skolefritidsordninger
 • i fritidsklubber
 • i andre pedagogiske og sosiale institusjoner


ELLER

Ta et påbygningsår for å få generell studiekompetanse.

Det gir deg muligheten til å utdanne deg som barnehagelærer, lærer, barnevernspedagog, sosionom, vernepleier o.l.


Publisert 13. september 2012, oppdatert 25. januar 2019.