Vg1 Helse- og oppvekstsfag

I helse- og oppvekstfagene lærer vi å jobbe med psykiske og sosiale behov hos mennesket. Vi lærer fag som gir kompetanse innenfor oppvekst-, helse- og sosialtjenestene.

I helse- og oppvekstfagene lærer vi å jobbe med psykiske og sosiale behov hos mennesket. Vi lærer fag som gir kompetanse innenfor oppvekst-, helse- og sosialtjenestene. Vi lærer om å fremme god helse for folk i samfunnet og om livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og det flerkulturelle samfunnet.

Gjennom fagene skal vi bli skikket til å yte god service og ta medansvar for arbeidsmiljøet. Vi skal bli gode på kommunikasjon og samhandling og kunne arbeide med mennesker i alle livssituasjoner

Vg1 er felles for alle yrkesvalg innenfor helse- og oppvekstsfag.

På vg2 velger elevene kurs tilpasset yrket de ønsker seg. Hvilke linjer som tilbys på vg2, varierer fra skole til skole. På Buskerud vgs. tilbyr vi vg2 barne- og ungdomsarbeider og vg2 helsefagarbeider. Etter vg2 kan man begynne som lærling på en arbeidsplass, og etter endt lærlingtid kan man ta fagbrev.


Publisert 20. august 2013, oppdatert 12. juni 2018.