Vg1 Elektrofag

Et allsidig utgangspunkt for en rekke teknologiske og kreative yrker.

For de som velger elektrofag, er logisk tenkemåte og kreativitet viktig, både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter. Det stilles strenge krav til kvalitet, pålitelighet, sikkerhet og dokumentasjon.

Vg1 er felles for alle yrkesvalg innenfor elektrofag.

På vg2 velger elevene utdanningsprogram tilpasset yrket de ønsker seg. Hvilke program som tilbys på vg2 varierer fra skole til skole. Etter vg2 kan man begynne som lærling på en arbeidsplass, og etter endt lærlingtid, kan man ta fagbrev.

For låsesmedfaget går man ut i læretid etter vg1 elektrofag.

Vi tilbyr vg2 elenergi.


Publisert 20. august 2013, oppdatert 12. juni 2018.