Elektrofag

Mange muligheter og sikker framtid. Utdanningsprogrammet gir deg kunnskap som er nødvendig for å kunne velge i et mangfold av yrker innenfor elektrofag.

Er du interessert i et fag som er i stadig utvikling? Elektro er for deg som liker å jobbe med utfordringer, er datakyndig, fingernem og kreativ – og som evner å jobbe nøyaktig. Du utdanner deg til yrker der det er viktig å bruke teknologi. Når du utdanner deg innen elektrofag, kan du blant annet bli elektriker, energimontør, dataelektroniker, tavlemontør, heismontør og kuldemontør.

Vi har to vg1-klasser i elektrofag, og en klasse vg2 elenergi. Undervisningen foregår i Jellumveien 1.

Utdanningsprogrammet fører til et mangfold av yrker for installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer. Det stilles strenge krav til kvalitet, pålitelighet, sikkerhet og dokumentasjon.

Etter fullført vg2 kan elevene inngå lærlingkontrakt med en opplæringsbedrift, og etter 2,5 år ta fagbrev. En annen mulighet etter vg2 er å velge vg3 påbygning for å få generell studiekompetanse.


Publisert 25. oktober 2012, oppdatert 12. juni 2018.