Vg2 Byggteknikk

For deg som liker å være ute, som er praktisk, nøyaktig og liker å arbeide med tre, mur, betong eller stillas.

På vg2 byggteknikk lærer elevene om oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg. Man får innsikt i yrkene fra tradisjonelt håndverk til bruk av moderne teknologi. Ulike læringsarenaer og samarbeid med lokalt næringsliv legger til rette for en spennende og variert skolehverdag. Opplæringen har fokus på helse, miljø og sikkerhet.

Yrker med utgangspunkt i Vg2 byggteknikk:

  • Tømrer
  • Betongfagsarbeider
  • Murer
  • Stillasbygger

Etter vg2 kan man begynne som lærling på en arbeidsplass, og etter to år som lærling kan man ta fagbrev.  

Programfag - spesielt for vg2 byggteknikk:
Prosjekt til fordypning 9 t.
Produksjon 12 t.
Tegning og bransjelære 5 t.

Felles fag på vg2 yrkesfag:
Norsk 2 t.
Engelsk 2 t.
Samfunnsfag 3 t.
Kroppsøving 2 t.

I programfag foregår deler av opplæringen i verkstedene. Noe av opplæringen foregår også på byggeplasser utenfor skolens område. Da blir elevene transportert i skolens minibuss.

Produksjon
Programfaget omfatter oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og konstruksjoner. Det omfatter også utforming av produkter og gjennomføring av tjenester. I faget inngår bruk av materialer som tre, mur, stål, betong og stillasmateriell. I tillegg inngår bruk av ulike typer verktøy, løfteutstyr og maskiner. Helse, miljø, sikkerhet og kvalitetssikring er sentralt. I faget inngår bruk av lover, forskrifter og preaksepterte løsninger.

Tegning og bransjelære
Programfaget dreier seg om bruk av måleverktøy, beskrivelser og tegninger som grunnlag for produksjon og dokumentasjon. Faget omfatter gjeldende regelverk for utførelse av arbeid og bruk av verktøy og utstyr. Det omfatter også regelverk som regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Programfaget omhandler videre fagenes historie og plass i samfunnet. Faget omfatter helse, miljø, sikkerhet og kvalitetssikring. Bruk av digitale verktøy inngår i programfaget.

Prosjekt til fordypning
Elevene får anledning til å konsentrere deg om deler av byggfaget som de er spesielt interessert i etter læreplanmål for vg3.


Publisert 20. august 2013, oppdatert 10. februar 2016.