Suksesslekestue til Sigdal

Oppdraget var å bygge lekestue. 9. klassingene fra Sigdal var ivrige, og våre byggfagelever bistod i arbeidet.

  • Av Ruben Høgmoen

Bygggfag har hatt et samarbeid med 9. trinn på Sigdal ungdomsskole i faget ALF og produksjon. Elevene fra Sigdal fikk i oppdrag og bygge en lekestue som skal settes opp ved skateparken i Prestfoss. 9. klassingene skulle komme med tegninger og bilder, og 1BAB skulle bistå med byggingen. 

De ble hentet med Buskerud vgs. sin minibuss, og de jobbet inne på verkstedene våre.

Prosjektet pågikk i seks uker med en fantastisk progresjon ifra sikkerhetsopplæring på bruk av maskiner, til et tilnærmet ferdig produkt.

Prosjektet har vært meget nyttig for rekruttering av nye elever til Buskerud vgs., samt at våre elever har fått prøvd ut hvordan det er å være veiledere i et prosjekt.

Det er allerede satt i gang planlegging for videre samarbeid neste skoleår.


Publisert 22. februar 2019, oppdatert 22. februar 2019.