Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

Vg1 bygg- og anleggsteknikk er et tilbud for alle som tenker å bli tømrer, murer, arbeide med betongfag, arbeide på anlegg eller i bergverk, bli anleggsmaskinfører eller arbeide med steinfag.

Opplæringen gir mulighet for å bli lærling og å ta fagbrev innen tømrerfaget, stillasbyggerfaget, murerfaget og betongfaget.

Den som velger bygg- og anleggsteknikk bør ha praktisk sans, være nøyaktig og ha godt håndlag. Utdanningen omfatter produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner. Det stilles strenge krav til kvalitet og sikkerhet.

Disse fagene har du på vg1 bygg- og anleggsteknikk:

Fag Timer i uka
Prosjekt til fordypning 6
Produksjon 12 
Tegning og bransjelære
Norsk
Engelsk
Matematikk
Naturfag 
Kroppsøving 

 

På vg1 får du en bred innføring i programfaget bygg- og anleggsteknikk. Her ser du hvordan opplæringen er organisert: 

Felles programfag - 17 timer i uka
Deler av opplæringen foregår i verkstedene. Slik er innholdet i dette faget:

Produksjon - 12 timer
Du lærer:

  • bygge nytt og å rehabilitere og modernisere det som er gammelt
  • bruke ulike typer materialer
  • bruke ulike typer verktøy
  • planlegge, gjennomføre og vurdere ditt eget arbeid

Tegning og bransjelære - 5 timer
Du lærer å:

  • lage enkle tegninger som grunnlag for produksjon
  • bruke IKT-baserte tegneprogrammer
  • om helse, miljø og sikkerhet i byggebransjen

Prosjekt til fordypning - 6 timer
Her får du anledning til å konsentrere deg om deler av byggfaget som du er spesielt interessert i etter læreplanmål for vg3.

I tillegg har du 12 timer i uka med felles allmenne fag som danner grunnlag for god yrkesutøvelse: Norsk, engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving.

En del av opplæringen foregår på byggeplasser ute. Da blir elevene transportert i skolens minibuss.


Publisert 25. oktober 2012, oppdatert 27. januar 2016.