Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Ringerike videregående skole
Kontor
Ringerike vgs - Samfunnsfag
Stilling
Lektor m/tilleggsutd
Telefon
+4732113433
E-post
audun.b...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser