Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Numedal videregående skole
Kontor
Numedal vgs - Studiespesialisering
Stilling
Lærer
Telefon
E-post
Line.Eirun...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser