Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
UngInvest AIB
Kontor
UngInvest - AIB Drammen
Stilling
Instruktør
Telefon
+4732261212
E-post
jan.aa...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser