Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
BFK Eiendom
Kontor
BFK Eiendom
Stilling
Renholdssjef
Telefon
E-post
Rujira...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser