Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
BFK Eiendom
Kontor
BFKE Renhold 6 - Fylkeshuset
Stilling
renholder
Telefon
E-post
Guendulene.Li...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser