Stall Buskerud

Velkommen til vårt hesteanlegg på Buskerud videregående skole, tidligere kjent som Buskerud Landbruksskole.

Stallen ble ferdig bygget og tatt i bruk sommeren 2013.

Hesteanlegget har en ny stall med plass til 21 hester, samt 9 bokser i den gamle stallen fra 2009.

Anlegget inneholder:

- stort ridehus (25m x 67m)

- stor uteridebane (32m x 62m)

- skrittemaskin til 6 hester

- rundpaddock

- store bokser

- 2 vaskespilt

- industrivaskemaskin

- oppgrusede luftegårder

- salmakerverksted

- kjøkken

- kontor, toalett, dusj og undervisningsrom

Stalleia er 4800 kroner per måned. 

Følg oss på:


Publisert 10. september 2014, oppdatert 30. august 2019.