System for opplæringskvalitet i Buskerud fylkeskommune

Systemet skal sikre at opplæringsvirksomheten foregår i tråd med opplæringslovverket og nasjonale og fylkeskommunale retningslinjer for den videregående opplæringen.

Dersom du er ansatt på skolen, har du kanskje mest bruk for Reglementer, Samarbeidsavtaler og Rutiner, bestemmelser, maler.

Hvis du er skoleleder, vil kanskje Styringsdokumenter, Undersøkelser, Rapportering, Tilstandsrapport, Tilsynsrapporter, Samarbeidsavtaler og Opplæringsforskning være av størst interesse. Også delegasjonsreglementet som ligger under Reglementer vil være nyttig å kjenne til.

Foresatte og elever vil muligens ha størst nytte av Reglementer (ordensreglement og IKT-reglement) samt Rutiner, bestemmelser, maler. Under sistnevnte finner du Elevenes skolemiljø, der det går frem hvordan du skal forholde deg hvis du (elev) eller ditt barn (foresatt) blir mobbet i forbindelse med opplæringen.

Er du interessert i Buskerud fylkeskommunes resultater i de videregående skolene, kan du ta en titt på Undersøkelser og Tilstandsrapport.


Publisert 15. august 2012, oppdatert 13. desember 2017.