GREP

GREP er:

Grunnleggende kunnskaper om livsutfordringer

Riktige valg for deg

Engasjement i forhold til deg selv og andre

Praktiske verktøy


Publisert 23. oktober 2017, oppdatert 21. oktober 2019.