GREP-representanter 2018-2019

GREP er:

Grunnleggende kunnskaper om livsutfordringer

Riktige valg for deg

Engasjement i forhold til deg selv og andre

Praktiske verktøy

 

Elevrepresentanter:


Publisert 23. oktober 2017, oppdatert 28. september 2018.