Råd og utvalg

På skolen er det flere viktige råd og utvalg som er med på å styre skolehverdagen.

Skolemiljøutvalget består av elever, lærere og ledelse der flertallet er elever. Rådet er ment å ivareta § 9a i opplæringsloven. Skolemiljøutvalget har møte cirka annenhver måned. 

Arbeidsmiljøutvalget består av representanter fra de ansatte og fra ledelsen. Dette utvalget skal først og fremst ivareta de ansattes arbeidsmiljø.

Elevrådsstyret er valgt fra elevrådet som består av tillitselever fra hver klasse. Elevrådsstyret har møter med rektor og assisterende rektor cikra hver 14. dag. Vi har et elevrådsstyre på hver avdeling.

Medbestemmelsesmøtet er møte mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene om saker knyttet til arbeidsforhold ved skolen som arbeidsplass. De møtes cirka hver 14. dag.


Publisert 15. august 2012, oppdatert 20. oktober 2016.